11Poljedelstvo :
  • pšenica,
  • ječmen,
  • oves,
  • koruza,
  • buče.
Živinoreja:
  • govedoreja,
  • prašičereja,
  • konjereja (šport).