mlekomatO mlekomatih

Sistem so razvili v Švici, izpopolnili pa so ga v Italiji. Preprosto bi ga lahko imenovali AVTOMATSKI TOČILNI SISTEM ZA PRODAJO SVEŽEGA PRISTNEGA MLEKA.

Mlekomat zagotavlja potrošniku absolutno varnost glede kakovosti in higiene. Programska oprema in nadzorni sistem ne dovoljuje izdajo mleka, ki je starejše od 24 ur. Če kmetovalec mleka ne bi zamenjal s svežim, bi se delovanje ustavilo. Delovanje bi se prav tako ustavilo, če bi prišlo do nenadzorovanega dviga temperature mleka. Kmetovalec je o stanju mleka in mlekomata sproti obveščen preko modula GSM.

NA ZASLONU MLEKOMATA JE IZPISANA TEMPERATURA MLEKA, DATUM, URA IN MINUTA, KO JE BILO PRIPELJANO SVEŽE MLEKO.

Točilni prostor se razkuži po vsakem točenju mleka, posebne UV svetilke pa delujejo antibakteriološko. Sistem ima tudi poseben ventilator, ki odganja morebitni mrčes, ki bi se sicer lahko nahajal v bližini mlekomata.
Pristojne inšpekcijske službe imajo na voljo posebne kontrolne kartice, ki jim omogočajo vpogled v stanje aparata za mesec dni nazaj. Temperatura je evidentirana vsakih 20 min.

Mleko se daje tudi REDNO na analize.Navodila za rokovanje z mlekomatom


1. Vstavite kovanec. Avtomat sprejema kovance po  10, 20, 30 centov ter 1 in 2 EUR. Avtomat izda toliko mleka, kolikor denarja ste vstavili. Za 10 centov natoči 1 dcl, za 50 centov natoči pol litra mleka. Če vstavite 2 eura in imate 2 steklenici po 1 liter,  lahko potem ko ste natočili 1 liter, prekinete točenje z rdečo tipko START STOP, zamenjate steklenico in nadaljujete točenje v drugo steklenico.

2. Podstavite steklenico v točilni del. Držite jo DVIGNJENO IN RAHLO NAGNJENO, ker se hladno mleko PENI.

3. Po točenju se bo aparat zaprl in razkužil.