Naša kmetija leži v osrčju vasi Ključarovci pri Ljutomeru. Ima več kot 130-letno tradicijo, v katero je vsak rod vnesel nekaj svojega, vedno z željo po novem in boljšem. Danes velja za mešano kmetijo, saj se ukvarjamo z živinorejo in poljedelstvom.

Obdelujemo 30 hektarjev zemlje, na katerih pridelamo vso krmo za lastno čredo. Imamo 40 glav goveje živine, plemenske svinje ter konje kasače.